برای خوشحالیت ببخش

ساخت وبلاگ
چکیده : استادی با شاگردش از باغى میگذشت.چشمشان به یک کفش کهنه افتاد شاگرد گفت گمان میکنم این کفشهای کارگرى... با عنوان : برای خوشحالیت ببخش بخوانید :


استادی با شاگردش از باغى میگذشت.
چشمشان به یک کفش کهنه افتاد شاگرد گفت گمان میکنم این کفشهای کارگرى است که در این باغ کار میکند بیا با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببینیم و بعد کفشها را پس بدهیم و کمى شاد شویم ......!!!! 

استاد گفت چرا براى خنده خود او را ناراحت کنیم بیا کارى که میگویم انجام بده و عکس العملش را ببین... مقداری پول درون آن قرار بده ...

شاگرد هم پذیرفت و بعد از قرار دادن پول ، مخفى شدند کارگر براى تعویض لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همینکه پا درون کفش گذاشت متوجه شیئى درون کفش شد و بعد از وارسى ،پول ها را دید با گریه فریاد زد خدایا شکرت ...

خدایی که هیچ وقت بندگانت را فراموش نمیکنى .... 
میدانى که همسر مریض و فرزندان گرسنه دارم و در این فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رویی به نزد انها باز گردم و همینطور اشک میریخت....

 استاد به شاگردش گفت همیشه سعى کن براى خوشحالیت ببخشى نه بستانی  .....

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 3 مرداد 1396 ساعت: 18:26